Miesiąc Podnoszenia Świadomości Chorób Włóknieniowych Płuc

We wrześniu – Miesiącu Podnoszenia Świadomości Chorób Włóknieniowych Płuc, poświęcamy im więcej uwagi, podkreślając przede wszystkim konieczność wczesnej i trafnej diagnozy. To ważne, ponieważ niemijający kaszel, zadyszka czy duszność zazwyczaj nie budzą większego niepokoju, tymczasem mogą świadczyć o rozwoju poważnych chorób płuc, np. idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) czy innej śródmiąższowej choroby płuc (ILD). W Polsce z tymi wciąż nieuleczalnymi schorzeniami zmagają się tysiące osób. Jednocześnie zwracamy uwagę na znaczenie aktywności fizycznej i rehabilitacji oddechowej we wsparciu terapii osób z już rozpoznanymi schorzeniami. Istotna w przypadku pacjentów ze śródmiąższowymi chorobami płuc, w tym z IPF, jest przede wszystkim umiarkowana aktywność fizyczna, obejmująca np.: jazdę na rowerze, marsz, jak również ćwiczenia oddechowe ustalone wcześniej z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.

Cechą charakterystyczną chorób włóknieniowych płuc, uznawanych za choroby rzadkie, jest uszkodzenie śródmiąższu, a także pęcherzyków płucnych. Płuca ulegają bliznowaceniu, a następnie zwłóknieniu przez co zmniejsza się ich pojemność. Zmiany te są nieodwracalne, a ich zazwyczaj późne rozpoznanie prowadzi często do znacznego obniżenia jakości życia i przedwczesnej śmierci pacjenta.

– Śródmiąższowe choroby płuc (ILD) obejmują niemal 200 zaburzeń. Mogą rozwinąć się samoistnie, a także w przebiegu twardziny układowej, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego czy innych chorób tkanki łącznej, stosowania niektórych leków czy też narażenia na substancje toksyczne i pyły organiczne. Bez względu na rozpoznanie choroby podstawowej, przebieg oraz objawy ILD we wszystkich postaciach z włóknieniem są podobne.

– O idiopatycznym włóknieniu płuc (IPF) mówimy, gdy przyczyna śródmiąższowej choroby płuc nie jest znana. Choroba dotyka przede wszystkim mężczyzn po 65. roku życia, palących tytoń oraz przebywających w środowisku o zanieczyszczonym powietrzu. W Europie każdego roku na IPF zapada około 35 000 pacjentów, w Polsce chorobę tę diagnozuje się u blisko 2 000 osób rocznie.[1]

Równocześnie do działań realizowanych w ramach kampanii „Płuca Polski”, aktywności we wrześniu, jak co roku, podejmuje także Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF. Co nas czeka?
– Spacer Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF wraz z sesją fizjoterapeutyczną obejmującą ćwiczenia podnoszące wydolność oddechową, w którym udział może wziąć każdy – pacjenci, ich bliscy, a także osoby zdrowe. Termin: 26 września, Pola Mokotowskie w Warszawie.
– Spotkanie online na żywo z ekspertem pulmonologiem dr n. med. Katarzyną Lewandowską, zastępcą Prezesa Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, dot. chorób włóknieniowych płuc, dostępny na stronie kampanii „Płuca Polski” na Facebooku. Termin: 29 września, godz. 18:00.
– Prezentacja informacji nt. chorób włóknieniowych płuc, w tym filmy z prostymi ćwiczeniami i historią pacjenta chorego na IPF, na stronie kampanii „Płuca Polski” na Facebooku.

Scroll to Top