Leczenie PF-ILD

Leczenie postępujących chorób śródmiąższowych płuc przebiegających z postępującym włóknieniem stanowi wyzwanie, które wymaga interdyscyplinarnego podejścia, zwłaszcza współpracy pulmonologów, reumatologów i radiologów.[6]

Leczenie ILD - 1

[6] Dellaripa PF. Interstitial lung disease in the connective tissue diseases; a paradigm shift in diagnosis and treatment. Clin Immunol 2018;186:71-73.

Scroll to Top