Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

Strona www Kampanii Płuca Polski udostępniona pod domeną plucapolski.pl oraz zwana dalej Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę Boehringer Ingelheim z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 3. Poniższy dokument reguluje warunki korzystania z Serwisu przez osoby go użytkujące, zwane dalej Użytkownikami.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Boehringer Ingelheim, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych i innych są zastrzeżone na rzecz Boehringer Ingelheim lub na rzecz podmiotów i osób, których materiały – na podstawie współpracy z Boehringer Ingelheim – są udostępniane na stronach Serwisu. Tak Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniania, utrwalana ani rozpowszechniana jakąkolwiek techniką bez uprzedniej, pisemnej zgody Boehringer Ingelheim. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych w Serwisie artykułów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wspomnianych odnośników na stronach naruszających prawo, chronione prawem dobra instytucji lub osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Odpowiedzialność

Serwis skierowany do osób zainteresowanych kampanią Płuca Polski oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Dane udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym. Firma Boehringer Ingelheim nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność i kompletność, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu. Postanowienia końcowe. Firma Boehringer Ingelheim ma prawo dokonywać zmian w niniejszym dokumencie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

Regulamin

Informacje Ogólne

Firma Boehringer Ingelheim szanuje prywatność Użytkowników serwisu www.plucapolski.pl, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne dbając przy tym aby gromadzone dane osobowe nie dostały się w ręce osób trzecich. Gromadzone dane osobowe.

 • Użytkownicy korzystający z serwisu plucapolski.pl, pozostają anonimowi do momentu, aż sami nie zdecydują się udostępnić swoich danych osobowych poprzez formularzy kontaktowy,
 • Poprzez formularze gromadzimy takie dane osobowe jak: imię nazwisko, adres email, miasto. Dane te są wykorzystywane do realizacji działań kampanii przez Boehringer Ingelheim i nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzu należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Boehringer Ingelheim
 • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 • Dostęp do gromadzonych danych osobowych, mają tylko upoważnieni pracownicy firmy Boehringer Ingelheim
 • Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu „cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu.
 • Firma Boehringer Ingelheim używa cookies w celu zebrania ogólnych informacji statystycznych, w żaden sposób nie identyfikuje na ich podstawie tożsamości konkretnych użytkowników.
 • Cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 • Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

Informacje końcowe.

 • Rozwój Boehringer Ingelheim oraz stosowanych technologii może powodować zmiany w naszej polityce prywatności, o których będziemy informować w tym dokumencie.
 • Zdajemy sobie sprawę, że nasi Użytkownicy mogą mieć dodatkowe pytania, w tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem email: marta.gur@fleishmaneurope.com
Scroll to Top