Oświadczenie w sprawie dostępności

Boehringer Ingelheim dokłada wszelkich starań, aby witryna internetowa była dostępna dla jak najszerszego grona odbiorców, niezależnie od ich technologii i możliwości. Aktywnie pracujemy nad zwiększaniem dostępności i użyteczności naszej witryny, przestrzegając przy tym wielu dostępnych standardów i wytycznych. W tych wytycznych określono, jak sprawić, by treści internetowe były bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ich przestrzeganie pozwala uczynić globalną sieć bardziej przyjazną dla wszystkich użytkowników. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które doprowadzą wszystkie obszary naszej witryny do takiego samego poziomu ogólnie pojętej dostępności.

Klawisze dostępu

Klawisze skrótów pozwalają na szybki dostęp do niektórych stron w witrynie internetowej. Aby użyć klawiszy dostępu, przytrzymaj klawisz „Alt” i wprowadź numer szybkiego dostępu. W witrynie internetowej Boehringer Ingelheim aktywne są następujące skróty:

 • 0 – Strona dostępności
 • 1 – Strona główna
 • 2 – Mapa strony
 • 3 – Wyszukiwanie
 • 4 – Kontakty
 • 5 – Drukuj
 • 6 – Pomiń nawigację

Elementy multimedialne: obrazy, pliki wideo i audio

Dostępne są alternatywne i krótkie opisy tekstowe wszystkich treści multimedialnych i innych niż tekstowe. Dostępna jest również uproszczona wersja witryny, która wyświetla stronę z opisami tekstowymi w miejscu wszystkich zdjęć i filmów. Podany jest również rozmiar wszystkich filmów i innych multimediów, co pozwala oszacować czas pobierania. Jeśli do wyświetlenia filmów wymagane jest oprogramowanie, publikowany jest odnośnik do pobrania wtyczki. W przypadku przyszłych filmów będzie również udostępniany zamiennik HTML w miejsce Flash Playera. Wszystkie filmy będą wyświetlane wraz z oprogramowaniem odtwarzającym, które umożliwi użytkownikowi odtwarzanie, wstrzymywanie oraz przewijanie do przodu i do tyłu. Transmisje internetowe na żywo będą archiwizowane po emisji, tak aby były dostępne do późniejszego obejrzenia. Nie będzie wyświetlana żadna migająca zawartość.

Prezentacja treści i układu

Istnieje ścisły rozdział treści i układu realizowany poprzez właściwe użycie HTML i CSS (Cascading Style Sheet). Tam, gdzie to możliwe, unika się układu tabel.

Skupiamy się na strukturyzacji elementów, która pozwoli na szybkie przeskanowanie dokumentu zamiast konieczności obcowania z długimi tekstami. Obejmuje to następujące zabiegi:

 • strony początkowe rozdziałów, które pokazują, jakie treści są zawarte w podrozdziałach;
 • konsekwentne korzystanie z nagłówków, krótkich tekstów wprowadzających na każdej stronie internetowej i podtytułów;
 • tabele i listy punktowane ułatwiające czytanie;
 • stosowanie grafik w przypadku złożonych treści.

Staramy się zapewnić przejrzystą strukturę nawigacji, która pozwala w łatwy i szybki sposób odszukać żądane treści.

Odnośniki zawierają atrybuty tytułu, które opisują treść i pełnią funkcję informacyjną również bez dodatkowego kontekstu.

Stosowanie krótkich zdań i akapitów oraz wielu odniesień do dodatkowych źródeł informacji, np. poprzez podglądy tekstowe i obszary powiązanych treści, ułatwia zrozumienie zawartości witryny.

W przypadku trudności z dostępem do korporacyjnej witryny internetowej Boehringer Ingelheim prosimy o kontakt.

Scroll to Top