O kampanii

Kampania Płuca Polski

Kampania Płuca Polski ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób płuc, m.in. idiopatycznego włóknienia płuc (IPF)śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej (SSc-ILD)postępującej włókniejącej śródmiąższowej choroby płuc (PF-ILD) oraz przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagrożenia, ryzyko i konsekwencje, jakie niosą za sobą te choroby. Z powodu niskiej świadomości, pacjenci często zgłaszają się do lekarza już w zaawansowanym stadium choroby, a objawy często mylą np. ze słabą kondycją. Eksperci podkreślają, iż wczesne rozpoznanie chorób jest warunkiem szybkiego podjęcia terapii, która może spowolnić proces rozwoju choroby, poprawić jakość życia pacjenta i zapobiec przedwczesnym zgonom.

W ramach kampanii podejmowane są liczne działania skierowane do społeczeństwa, środowiska medycznego oraz opinii publicznej.

Wszelkie aktywności odbywają się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na Włóknienie Płuc, Stowarzyszenia Pro Rheumate – Grupa Chorych na Twardzinę oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, przy wsparciu firmy Boehringer Ingelheim.

Patroni:

O kampanii - 1
O kampanii - 2
O kampanii - 3
O kampanii - 4
O kampanii - 5
Scroll to Top