Historie pacjentów:

POChP

Historie pacjentów: POChP - 1

Historia pacjenta nt. POChP

Historia pacjenta nt. POChPRozmowa z Panem Zdzisławem, chorującym na POChP”Dzisiaj jestem ogromnym przeciwnikiem palenia” Wychowywałem się wśród…

Scroll to Top