Diagnostyka POChP

Podstawą do rozpoznania choroby są:

 • Wywiad lekarski, podczas którego lekarz sprawdza m.in. narażenie na czynniki ryzyka;
 • Badanie spirometryczne (konieczne do potwierdzenia zwężenia oskrzeli i rozpoznania choroby).

Czym jest badanie spirometryczne?

To bezbolesne, krótkotrwałe, ambulatoryjne badanie oceniające czynność płuc. Podczas spirometrii mierzona jest m.in. pojemność życiowa płuc oraz objętość powietrza wydmuchiwana z płuc podczas krótkiego, natężonego wydechu. Badanie trwa od 5 do 10 minut, a pacjent po jego zakończeniu dostaje wydruk z wynikiem.

Przygotowanie do badania spirometrycznego:

 • badanie wykonuje się po 15–20-minutowym odpoczynku w pozycji siedzącej,
 • należy podać wiek, wzrost i aktualną masę ciała,
 • bezpośrednio przed badaniem nie wolno wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego,
 • na kilka godzin przed badaniem nie wolno palić papierosów ani pić alkoholu,
 • na kilka godzin przed badaniem nie należy spożywać obfitego posiłku oraz pić mocnej herbaty i kawy,
 • zdjąć krępujące ruchy ubranie (np. marynarka, żakiet), poluzować kołnierzyk koszuli, krawat oraz pasek od spodni,
 • wyjąć poluzowaną protezę zębową,
 • pacjenci z niedosłuchem powinni prawidłowo wyregulować aparat słuchowy,
 • poinformować personel/lekarza o przyjmowanych lekach.

Przeciwwskazania do wykonania badania spirometrycznego:

 • stan po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego, tętniak aorty,
 • krwioplucie z dróg oddechowych,
 • przebyta niedawno operacja okulistyczna, przebycie odwarstwienia siatkówki,
 • czynna choroba zakaźna, np. gruźlica płuc,
 • dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania (np. po niedawno przebytej operacji chirurgicznej).

Jeśli wyniki badania spirometrycznego, wywiadu oraz objawy będą wymagały dalszej diagnostyki, lekarz może zlecić:

 • zdjęcie RTG klatki piersiowej,
 • tomografię komputerową płuc
 • gazometrię krwi,
 • pulsoksymetrię, (przezskórny pomiar utlenowania krwi),
 • badanie EKG serca.

Jeżeli stwierdzono u Ciebie POChP, konieczne jest wykonanie badań przesiewowych również u członków Twojej rodziny.

Więcej informacji na temat POChP znajdziesz w pliku PDF: POChP podstawowe informacje dla chorych

Scroll to Top