Raport:

Śródmiąższowe choroby płuc (ILD): Analiza sytuacji i potrzeb.
Rekomendacje zmian w zakresie usprawnienia opieki nad pacjentami w Polsce

Publikacja, będąca wynikiem pracy interdyscyplinarnego grona ekspertów, określa najpilniejsze potrzeby w obszarze śródmiąższowych chorób płuc przy jednoczesnym uwzględnieniu rekomendacji niezbędnych działań, które pozwolą wpłynąć na jakość życia chorych.

Raport: Śródmiąższowe choroby płuc (ILD): Analiza sytuacji i potrzeb. Rekomendacje zmian w zakresie usprawnienia opieki nad pacjentami w Polsce - 1
Scroll to Top