Profilaktyka POChP

Przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc można zapobiec!

Kluczową rolę w profilaktyce odgrywa edukacja dotycząca czynników ryzyka rozwoju choroby, a także promocja prozdrowotnego zachowania, pozwalającego uniknąć choroby.

Co należy zatem zrobić, aby nie dopuścić do rozwoju POChP?

  • Zaprzestać palenia tytoniu – dym tytoniowy odpowiada aż za  90% przypadków zachorowań na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  • Unikać długotrwałej ekspozycji na trujące dymy (zanieczyszczone powietrze), pyły, związki chemiczne, opary w miejscu pracy.
Scroll to Top