Czynniki ryzyka

Głównym sprawcą wystąpienia POChP jest dym tytoniowy. Odpowiada on za 90% przypadków zachorowań. W dymie tym znajduje się ponad 4 tys. szkodliwych związków, które trafiają do płuc (w tym 40 rakotwórczych). Należy podkreślić, że każda forma palenia tytoniu jest szkodliwa dla płuc:

  • palenie czynne (papierosy, fajka, fajka wodna, cygara),
  • palenie bierne (przebywanie w zadymionych pomieszczeniach).

Pozostałe 10% chorych to głównie ci, których płuca narażone są na wdychanie toksyn innych niż dym nikotynowy, np. lakiernicy, hutnicy, malarze.

Podsumowując – czynniki ryzyka rozwoju POChP, to:

  • palenie tytoniu (czynne i bierne)
  • zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w miejscu zamieszkania
  • powtarzające się infekcje oskrzelowo-płucne
  • predyspozycje genetyczne
  • nadreaktywność oskrzeli
  • infekcje układu oddechowego w dzieciństwie
  • płeć (mężczyźni chorują dwa razy częściej niż kobiety)
  • Wrodzony niedobór enzymu α1-antytrypsyny (brak tego enzymu u palących osób może być przyczyną POChP w młodym wieku, choć torzadko występujący czynnik ryzyka).
Czynniki ryzyka - 1
Scroll to Top