Konkurs „Samorząd oddychający pełnymi płucami”

Rusza pierwsza edycja wyjątkowego konkursu, adresowanego do jednostek samorządu terytorialnego (JST), pt. „Samorząd oddychający pełnymi płucami”. W konkursie wyłonimy i nagrodzimy te z nich, które podejmują działania nakierowane na prewencję chorób płuc wśród swoich mieszkańców.Po chorobach układu krążenia i nowotworach, choroby układu oddechowego są trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej[1]. Choroby płuc nie tylko skracają życie, ale też znacząco obniżają jego jakość. Aby zwrócić uwagę na stały wzrost zachorowań, spowodowany m.in. paleniem tytoniu, ale też zanieczyszczeniem środowiska, organizatorzy kampanii „Płuca Polski” zainicjowali konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego.

Celem konkursu jest zachęcenie samorządów do przedstawienia działań nakierowanych na prewencję chorób płuc, które wdrożyli na swoim terenie na przestrzeni ostatnich 3 lat (2017-2020). Mogą to być dowolne inicjatywy, np. związane z edukacją w zakresie korzyści wynikających z rzucenia palenia papierosów, organizacją badań spirometrycznych dla mieszkańców czy zmierzające do podniesienia jakości powietrza.

Nagrodą dla samorządów będzie przyznanie statuetki „Płuca Polski”, nagłośnienie informacji na temat zwycięskiego programu w mediach oraz organizacja szkolenia online w zakresie przygotowywania i realizowania programów polityki zdrowotnej. Szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia projektów polityki zdrowotnej, m.in. w oparciu o wytyczne Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać od 01 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. na adres mailowy konkurs.plucapolski@fleishmaneurope.com.

Regulamin konkursowy oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się poniżej.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs „Samorząd oddychający pełnymi płucami" - 1
Scroll to Top