Znamy laureatów konkursu skierowanego do samorządów

14 czerwca br. poznaliśmy laureatów konkursu „Samorząd oddychający pełnymi płucami”, skierowanego do jednostek samorządów terytorialnych, który odbył się w ramach kampanii „Płuca Polski”. Celem konkursu było wyróżnienie tych jednostek, które podejmują aktywne działania nakierowane na zapobieganie rozwojowi chorób płuc wśród swoich mieszkańców. Jury konkursowe, w którego skład weszli: prof. dr hab. n. med. Adam Antczak – Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr n. med. Katarzyna Lewandowska – zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, ekspert kampanii „Płuca Polski”, Aleksandra Rusin-Mieniewska – przedstawiciel firmy Boehringer Ingelheim, organizatora kampanii „Płuca Polski”, wyłoniło spośród nadesłanych prac 3 zwycięzców. Jury doceniło zaangażowanie samorządów w działania zmierzające do prewencji chorób płuc, a także ich rzeczywiste efekty.

Laureatami konkursu zostały (kolejność alfabetyczna):

Gmina Brzesko – projekt „Brzesko – Czysta Gmina”
Akcja miała na celu rozbudzić świadomość ekologiczną oraz kształtować postawy proekologiczne u mieszkańców, a także promować dobre nawyki, np. oszczędzania energii, wody czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Działania obejmowały szereg aktywności: przygotowano i przekazano kolorowanki dla dzieci i materiały informacyjne dla mieszkańców o szkodliwości niskiej emisji pyłów i gazów, zakupiono dla przedszkoli mini szklarnie z roślinami miododajnymi, uruchomiono na stronie internetowej Urzędu Miasta Ekokalendarz oraz zorganizowano piknik ekologiczny.

Efektem działań jest złożenie przez mieszkańców od początku roku 60 wniosków o wymianę kotłów węglowych na ekologiczne kotły gazowe oraz termomodernizację budynków. Mieszkańcy założyli także 430 zestawów paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 887,87 kW. Wymiana źródeł ciepła, przebudowa systemów grzewczych przyczynią się do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji CO2, a także pyłów zawieszonych: PM10, PM2,5 oraz benzopirenu.

Gmina Bychawa – projekt „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa”
Głównym celem gminy była realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Projekt realizował cele tjpoprawa jakości powietrza na terenie gminy, poprawa efektywności ekonomicznej systemu produkcji ciepła poprzez zwiększenie liczny instalacji odnawialnych źródeł energii, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Podejmowane działania przyczyniły się do redukcji emisji CO2 o ponad 50% w stosunku do 2013 roku. Co więcej, zwiększono zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz zainstalowano 846 paneli słonecznych.

Województwo pomorskie – projekt „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”
Głównym założeniem programu było zmniejszenie liczby infekcji poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom. Grupą docelową programu byli pacjenci powyżej 65. roku życia, znajdujący się w grupie ryzyka (w tym osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli, astmy oskrzelowej i innych przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych), zameldowani na terenie powiatu współfinansującego Program, zakwalifikowani do szczepienia przez lekarza. W efekcie w przeciągu 3 lat zaszczepionych zostało ponad 7 tys. osób.

Nagrodą dla zwycięzców jest statuetka „Płuca Polski”, nagłośnienie informacji na temat zwycięskiego programu w mediach oraz możliwość udziału w szkoleniu online w zakresie przygotowywania i realizowania programów polityki zdrowotnej.

Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze raz dziękujemy za złożenie prac, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Scroll to Top