Światowy Tydzień IPF 2020 – maszerowaliśmy po zdrowe płuca

Światowy Tydzień IPF 2020 – maszerowaliśmy po zdrowe płuca
Kaszel, krótki oddech, zadyszka – to objawy, które mogą świadczyć o… słabej kondycji fizycznej. Zgadza się, ale również mogą to być pierwsze symptomy chorób płuc, w tym idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). Aby szerzyć wiedzę o IPF, edukować na temat czynników ryzyka oraz wspierać pacjentów w walce z chorobą, w dniach 14-20 września obchodziliśmy Tydzień Idiopatycznego Włóknienia Płuc.
 W ramach Tygodnia IPF eksperci zwracali przede wszystkim uwagę na niecharakterystyczne objawy choroby, które mogą wskazywać także na inne schorzenia, takie jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma czy zapalenie płuc. Do objawów tych zaliczamy: suchy kaszel, zwiększoną męczliwość, trzeszczące dźwięki w płucach przypominające odpinanie rzepu czy pałeczkowate palce. Postawienie trafnej diagnozy może sprawiać problem nawet lekarzom, ale jest to kluczowe, aby rozpocząć właściwą terapię i poprawić komfort życia pacjentów.

Lekarz może podejrzewać IPF również poprzez rozpoznanie czynników ryzyka występujących u pacjenta – wśród nich, na pierwszym miejscu jest palenie papierosów, zwłaszcza jeśli dotyczy osób, które paliły 20 lub więcej papierosów dziennie przez co najmniej 20 lat. Idiopatyczne włóknienie płuc najczęściej dotyka ludzi starszych, zwłaszcza mężczyzn. Ryzyko zachorowania zwiększa również narażenie na kontakt z pyłami, np. metali lub drewna, narażenie na substancje toksyczne oraz substancje powstające przy produkcji tworzyw sztucznych i zanieczyszczenie środowiska – mówiła dr n. med. Katarzyna Lewandowska, zastępca Prezesa Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, ekspert kampanii Płuca Polski.

W tym roku wyjątkowo, ze względu na pandemię COVID-19, działania związane z Tygodniem IPF odbyły się przede wszystkim wirtualnie. Głównym wydarzeniem był „Wirtualny bieg/ masz po zdrowe płuca” – którego celem było zebranie środków na realizację programu rehabilitacji dla chorych na IPF. Chętni, którzy zgłosili się do udziału w tej inicjatywie, mieli za zadanie pokonać dystans 500 m
i udokumentować to w dowolny sposób. Osoby, które podjęły to wyzwanie otrzymały pamiątkowy dyplom i medal. Dodatkowo, 26 września odbyło się webinarium pt.: „Włóknienie płuc – nowe wyzwania, nowe możliwości”, a między 12 a 19 września można było również wziąć udział w aukcjach internetowych, z których dochód został przeznaczony na zakup przenośnych koncentratorów tlenu.

Wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach Tygodnia IPF serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że za rok zobaczymy się z Wami nie tylko wirtualnie, ale i na żywo. Do zobaczenia!

Scroll to Top