Płuca mieszkańca Kołobrzegu starsze od niego o 37 lat!

Podczas długiego weekendu w Kołobrzegu, w ramach kampanii Płuca Polski, na specjalnie przygotowanym stoisku, prawie 200 osób sprawdziło kondycję swoich płuc. W kołobrzeskim porcie mieszkańcy miasta oraz turyści mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań spirometrycznych wykonywanych przez wykfalifikowane pielęgniarki. Zainteresowani mogli również zapalić latarnie siłą swoich płuc, biorąc tym udział w wyjątkowej akcji „Zaświeć światełko dla chorych na POChP”.

„Wyniki w Kołobrzegu były bardzo różne głównym czynnikiem zachorowania na POChP jest palenie papierosów, zarówno czynne, jak i bierne, a niestety bardzo duży odsetek ludzi, którzy poddali się badaniu to palacze. U tych pacjentów wyniki były dużo gorsze, przykładem może być pacjent który mając 60 lat, miał 97 letnie płuca” – mówi Anna Zmyj pielęgniarka spirometryczna.

POChP dotyka głównie osoby w średnim i starszym wieku. Szczególnie ważne było zorganizowanie akcji w Kołobrzegu, ponieważ w tym mieście jest dużo sanatoriów, a tym samym dużo seniorów. Podczas akcji prawie 300 osób skorzystało z POChP Skanera, za pomocą którego określa się ryzyko zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Jeżeli skaner wykazał, że ankietowany jest w grupie ryzyka, hostessy kierowały go do stoiska kampanii, aby sprawdził za pomocą spirometru, w jakim stanie są jego płuca.

„Objawy, które bezwzględnie powinny nas zaniepokoić i skłonić do pójścia do lekarza to m.in. kaszel, zadyszka, odksztuszanie wydzieliny, szybkie odczuwanie zmęczenia czy trudności w poruszaniu się. Objawy te mogą wywoływać skojarzenia z astmą, czy z rozedmą płuc, jednak mogą oznaczać też bardzo poważną chorobę, jaką jest POChP, która jest przewlekła, utajona i narasta z każdym dniem. Nie zauważamy jej dzisiaj, ale ona ukradkiem zabiera nasze płuca” – dodaje Anna Zmyj.

Stoisko kampanii Płuca Polski podczas akcji w Kołobrzegu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców miasta. Badanie mogli wykonać wszyscy zainteresowani bez względu na wiek. Dużym problemem jest brak świadomości społeczeństwa na temat POChP. Zaledwie 25% pacjentów wie, na co choruje i jak może radzić sobie z tą chorobą. Organizatorzy bardzo pozytywnie podsumowują akcję w Kołobrzegu, ponieważ frekwencja oraz zainteresowanie kampanią sprawia, że świadomość o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc rośnie.

Scroll to Top